Antoloji e takimit “Trirema e Poezisë Joniane”. Edicioni XIV, 27 Shtator 2020 / Thơ Mai Văn Phấn trong tuyển tập “Trirema e Poezisë Joniane” tại An-ba-ni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những bài thơ đã được Gjekë Marinaj chọn dịch từ tiếng Anh sang tiếng An-ba-ni: Nếu, Từ nhà mình, Ghi ở Vạn Lý Trường Thành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI KHÁC
1 2 
image advertisement
image advertisement

image advertisement
image advertisement
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị