Шинэ он – Шүлэг - Англи хэлнээс монгол хэл рүү хөрвүүлсэн Б.Мөнхтуул / Ngày đầu năm – Thơ - Mai Văn Phấn - B. Munkhtuul dịch từ tiếng Anh sang tiếng Mông Cổ / New Year’s Day - Translated from English into Mongolian by B. Munkhtuul

Mai Văn Phấn

Англи хэлнээс монгол хэл рүү хөрвүүлсэн Б.Мөнхтуул

Translated from English into Mongolian by B. Munkhtuul

B. Munkhtuul dịch từ tiếng Anh sang tiếng Mông Cổ

 

 

 

 

 

Ms. B. Munkhtuul, translator

 

 

 

 

 

Шинэ он

 

Шинэ оны сүүлчийн өдөр

Зам дээр хэвтэх

Хатсан өвсийг түүлээ

 

 

Sa mạc Gô-bi

 

 

 

 

(Translated by Nhat-Lang LeEdited by Susan Blanshard) 
Ngày đầu năm

 

Trên đường

Ngắt cọng cỏ khô

Chạm phải đuôi năm cũ

 

 New Year’s Day

 

On the road

Picking a dried blade of grass

I touch the old year’s tail

 

 Vẻ đẹp của đất nước Mông Cổ
 

 

 

BÀI KHÁC
image advertisement
image advertisement

image advertisement
image advertisement
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị