Сийрэг хашаа, Зун (Шүлэг). Mai Văn Phấn. Англи хэлнээс монгол хэл рүү хөрвүүлсэн Чойному Бич Лан

Mai Văn Phấn

Англи хэлнээс монгол хэл рүү хөрвүүлсэн Чойному Бич Лан

Translated from English into Mongolian by Choinomu Bich Lan

 

 

 

 

Сийрэг хашаа

 

Сарны гэрэл

Гудамжинд хальж байна

Хүссэн замаараа явж болно

 

 

 

Зун

 

Мэлхий

Тэнд удаан суудаг

Сэрүүн хөрстэй

 

 

 

 

Байгаль дэлхийн ер бусын гоо үзэсгэлэн 1

Монголын байгалийн гоо үзэсгэлэн

 

 

 


BÀI KHÁC
image advertisement
image advertisement

image advertisement
image advertisement
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị