Қабрҳои тозакунанда (шеър). Май Ван Пхан. Рус тилидан Аъзам Trần таржимаси

Май Ван Пхан

Рус тилидан Аъзам Trần таржимаси

Аъзам Trần  dịch  từ  tiếng  Anh  sang  tiếng Tajik[1]

 

 

 

Қабрҳои тозакунанда

 

Пас аз кашидани алаф

Бе ҷои шустани дастонам

Тамоми роҳ ба хона муштҳоямро фишурдам

 

 

 

__________________________

[1] Tiếng Tajik, hay còn gọi Tajiki là ngôn ngữ của người Tajik ở Trung Á. Đây là ngôn ngữ chính thức ở cộng hòa Ta-gi-ki-xtan (Tajikistan). Tiếng Tajik là một nhánh của tiếng Ba Tư. Ở Tajikistan, văn tự chính thức là chữ Kirin thay cho chữ Ba Tư truyền thống. Người Tajik và người Iran nói chuyện có thể hiểu nhau.

(Nguồn: Wikipedia)

 

 

 

Tajikistan: Mountainous Land With Diverse Natural Beauty

 

 

 

 

 

BÀI KHÁC
1 2 
image advertisement
image advertisement

image advertisement
image advertisement
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị