image advertisement
image advertisement

 

Bài viết của Mai Ngọc Phát trong kỷ yếu "Nữ sĩ Hồ Xuân Hương (1772-1822) – Danh nhân văn hóa và giá trị di sản"

Bài viết của Mai Ngọc Phát trong kỷ yếu "Nữ sĩ Hồ Xuân Hương (1772-1822) – Danh nhân văn hóa và giá trị di sản"

 

 

Toàn cảnh Hội thảo khoa học quốc tế: Nữ sĩ Hồ Xuân Hương (1772-1822) - Danh nhân văn hoá và giá trị di sản.

Toàn cảnh Hội thảo khoa học quốc tế Nữ sĩ Hồ Xuân Hương (1772-1822) – Danh nhân văn hóa và giá trị di sản (Ảnh: TTXVN)

 

 

 

Sáng 3/12/2022, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế "Nữ sĩ Hồ Xuân Hương (1772-1822) – Danh nhân văn hóa và giá trị di sản". Ba bài viết của Nhà nghiên cứu Mai Ngọc Phát (1959 – 2020) rút từ cuốn sách "Hồ Xuân Hương - Tài năng và bí ẩn" (NXB. Hội Nhà Văn và CTCP sách Tao Đàn xuất bản năm 2020) được in trong cuốn kỷ yếu "Nữ sĩ Hồ Xuân Hương (1772- 1822) – Danh nhân văn hóa và giá trị di sản". Những bài viết của Mai Ngọc Phát gồm: Từ thơ chữ Hán đến thơ chữ Nôm Hồ Xuân Hương, Biểu đạt âm thanh trong thơ Hồ Xuân Hương, Cảnh vật phát sáng nơi “Động Phật thâm u”. Chúng tôi trân trọng giới thiệu với Quý Bạn đọc hình ảnh những trang kỷ yếu có in những bài viết này!

Trân trọng!

Website maivanphan.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI KHÁC
1 2 
image advertisement
image advertisement

image advertisement
image advertisement
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị