Hồn dân tộc trên tiền cổ Việt Nam - VTC

Hồn dân tộc trên tiền cổ Việt Nam

 

 

Nhà nghiên cứu Mai Ngọc Phát

 

 

Tiền tệ nói chung, trong đó có tiền Việt Nam đã ra đời và phát triển hàng ngàn năm nay, song hành cùng với những thăng trầm của lịch sử dân tộc.

 

Giá trị và hình thức của tiền tệ qua từng thời kỳ cũng luôn thay đổi, tiền tệ không chỉ là phương tiện thanh toán, trao đổi trong dân cư, mà còn phản ánh sự phát triển của nền kinh tế, chính trị, văn hóa, cũng như các lĩnh vực khác của đất nước.

 

Đặc biệt, đồng tiền Việt Nam còn thể hiện độc lập chủ quyền của dân tộc Việt.

 

Ông Mai Ngọc Phát, Nhà nghiên cứu và sưu tầm tiền cổ Việt Nam: Hồn dân tộc luôn luôn được lưu giữ, gắn kết trên tất cả các đồng tiền, kéo dài từ nhà Đinh đến Tiền Lê, nhà Lý, nhà Trần, thời Lê Sơ, triều Mạc, thời Lê Trung Hưng, Tây Sơn rồi đến triều Nguyễn.

 

Tiền cổ cũng là 1 cổ vật, nhưng nó mang giá trị lịch sử, chính trị, kinh tế, mỹ thuật, kể cả công nghệ đúc của thời đó.

 

Năm 970, Đinh Tiên Hoàng dành  độc lập dân tộc, đặt tên nước Đại Cồ Việt, cho đúc ngay đồng Thái Bình Hưng Bảo, mong muốn cho đất nước thịnh trị, thái bình và hưng thịnh.

 

Sau đó nhà Tiền Lê đúc đồng Thiên Phúc Trấn Bảo. Theo các nhà nghiên cứu thì đồng tiền Thiên Phúc đào khảo cổ ở phía Nam Trung Quốc. Điều đó cho thấy sự lưu thông, sức mua, sức lan tỏa của dân tộc Việt đã la tỏa ra bên ngoài thế giới từ những ngày đầu.

 

Đến đời nhà Trần, nhà Lý, đồng tiền cũng ngang với những cổ vật như gốm sứ, đúc rất đẹp. Đặc biệt, trong nhà Trần có 1 đồng tiền mà các nước ko có, đó là đồng đại trị.

 

Cả giai đoạn lịch sử, 1 kho đồ sộ của tiền cổ Việt Nam. Và đây là những điều chúng tôi ao ước những điều này sẽ được thế hệ con cháu mai sau luôn tìm hiểu, nghiên cứu để thấy rằng, để có độc lập như ngày hôm nay, để cho VN trường tồn thì ngay đồng tiền cổ cha ông ta để lại những dấu ấn và hồn dân tộc trên tiền cổ VN.

 

VTC

 

 

(Nguồn: Đài PT-TH Đồng Nai)

 

 

 

Đồng tiền “Vạn Kiếp thông bảo” thuộc sở hữu của MNP

 

 Tiền Thuận thiên đại bảo, mặt lưng chữ Nguyệt trên lỗ vuông, đường kính 25,8 mm
 

 

 

 

 

 

BÀI KHÁC
1 2 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị