image advertisement
image advertisement

 

A VIZES MEDENCE HORDOZÁSA / Bưng chậu nước lên cao / Carrying the Water Basin (Vers – Thơ – Poem). Mai Văn Phấn. Angolból magyarra fordította Halmosi Sándor. Halmosi Sándor dịch từ tiếng Anh sang tiếng Hung-ga-ri

Mai Văn Phấn

Angolból magyarra fordította Halmosi Sándor

Halmosi Sándor dịch từ tiếng Anh sang tiếng Hung-ga-ri

From English into Hungarian translated by Halmosi Sándor

 

 

 

 

 

 

Nhà thơ Halmosi Sándor 

 

 

 

 

 

Maivanphan.com: Nhà thơ Halmosi Sándor (Hung-ga-ri) vừa gửi tôi chùm thơ do ông chọn từ tập thơ “The Selected Poems of Mai Văn Phấn” (Nxb Hội Nhà văn, 2015) của tôi qua bản tiếng Anh của Nhat-Lang Le, Nguyễn Tiến Văn và Susan Blanshard để dịch sang tiếng Hung-ga-ri. Xin trân trọng cảm ơn Nhà thơ Halmosi Sándor đã dành thời gian và tâm huyết cho thơ của tôi!

 

Poet Halmosi Sándor (Hungary) has just sent me bunch of poems selected by himself from my poetry book “The Selected Poems of Mai Văn Phấn” (Publishing House of The Vietnam Writer’s Association, 2015) in English version by Nhat-Lang Le, Nguyễn Tiến Văn and Susan Blanshard to be translated into Filipino language. I would like to give my respectful thanks to Poet Halmosi Sándor for having spent time and devotion on the translation for my poetry!

 

 

 

 

 

A VIZES MEDENCE HORDOZÁSA

 

 

Esett az eső

Elcipeltem a víz medencéjét

A zárt és meleg szobából

 

Az eső az ón tetőn dobolt

A lépcsőház minden lépcsőjén

A testemen és a leheletemen

A medencébe vegyült

 

A képzeletemben hirtelen a következő képek sejlettek fel:

 

... üldöznek az esőben ...

… kopasz vagy, csepegsz és ázol…

… én meleg ruhát viselek, ernyőt tartok…

… én épp szabad vagyok… te nyugodt…

… süvít a múltad… elfogy a lélegzetem…

… betartom ígéretem… soha ne légy nedves...

 

De annyira furcsa ez

Ha magasra tartják a medencét

És képeid töredékekben jelennek meg

Montázsuk semmi empátiát nem mutat.

 

 

 

 

 

Bưng chậu nước lên cao

 

 

Trời đang mưa

Tôi bưng chậu nước

Trong căn phòng đóng kín ấm áp.

 

Mưa gõ lên mái tôn boong boong

Từng bậc cầu thang

Từng bậc khuôn mặt tôi

Và hơi thở hòa trong chậu nước.

 

Bất chợt nảy trong tưởng tượng:

            ... đuổi theo em trong mưa...

            ... em đầu trần ướt sũng...

            ... tôi mặc ấm tay cầm cây dù...

            ... tôi khoan thai... em đi thong thả...

            ... em vun vút... tôi chạy đứt hơi...

            ... giữ lời hứa... không để em bị ướt...

 

Nhưng sao mà lạ quá

Lúc chậu nước lên cao

Những hình ảnh của em vừa hiện

Đem ghép lại chẳng có gì đồng điệu.

 

 

 

 

 

Carrying the Water Basin

 

 

It was raining

I carried the basin of water

From the closed and warm room

 

The rain was drumming on the tin roof

On each step of the staircase

My body and my breath

Were fused into the basin

 

Suddenly in my imagination emerged the images of:

 

… pursuing you in the rain…

… you are bare-headed,dripping and soaked…

… I wear warm clothes, holding an umbrella…

… I am at leisure… you are at ease…

… you whizz past… I run out of breath…

… I keep my promise… never let you be wet…

 

But it’s so strange

When the water basin is held high

And your images appear in fragments

Their montage shows nothing of empathy.

 

(Trans. by Nguyễn Tiến Văn. Edited by Susan Blanshard)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bìa tập thơ của Nhà thơ Halmosi Sándor xuất bản tại VN

 

 

 

 

 

 

HALMOSI SÁNDOR életrajza

 

 

Halmosi Sándor (Szatmárnémeti, 1971), költő, műfordító. Halmosi Sándor 1971-ben, Szatmárnémetiben született. Költő, műfordító, tagja a Magyar Írószövetségnek és a FISZ-nek. A stuttgarti ECHIvOX Irodalmi és Művészeti Társaság elnöke. 2003-ban Prima Verba-díjat kapott, rendszeresen publikál, több önálló verseskötete jelent meg. Művei a

Holdkatlanon:

Halmosi Sándor versei (Pont, mint a nagyapád, Remegés I, A csend kettős természete, Három gazella).

Halmosi Sándor három verse a JA JA-DÍJAS KÖLTŐ ciklusból.

Válogatás Halmosi Sándor rögtönzött verseiből (Hajnóczy szalonspicc, A vers születése, Basule blues).

Halmosi Sándor versei (Pogány zsoltár II, Mind több homok, Remegés III).

Halmosi Sándor versei (A férfi útja, A hosszútávfutó útja, A politikus útja, A homo politicus útja, A zenész útja, Az angyalok útja, A nő útja).

Halmosi Sándor: Mi lenne, ha.

Halmosi Sándor versei (Critical mass I., Critical mass II., Jézus alae IV., A mester útja, A tanítvány útja).

 

 

 

 

 

Tiểu sử HALMOSI SÁNDOR

 

 

HALMOSI SÁNDOR, nhà thơ người Hungary, dịch giả văn học, nhà xuất bản và nhà toán học, sinh tại thành phố Szatmárnémeti (hay còn gọi là Satu Mare), Romania vào năm 1971. Anh sống tại Đức trong 16 năm, nhưng hiện tại anh đang sống tại Budapest, Hungary. Bên cạnh những hoạt động văn chương của mình, anh còn có những bài nói chuyện về truyền thống, thơ ca, những hướng đi, riêng lẻ và mang tính cộng đồng trong việc mở rộng từ mâu thuẫn tinh thần, thời kỳ sơ khai của ngôn ngữ, về những biểu tượng. Anh coi nó là nhiệm vụ của mình để nuôi dưỡng tài năng và thúc đẩy thơ ca; anh còn là người tin tưởng vào đối thoại văn hoá.

CÁC TÁC PHẨM CỦA ANH ( TIẾNG HUNGARY ):

Showing off with the Demons ( tạm dịch: Phô bày với quỷ dữ ) (2001).

You were a Sun Girl ( tạm dịch: Em là cô gái mặt trời ) (2002).

Laurel Grove ( tạm dịch: Lùm cây nguyệt quế nhỏ ) (2003).

It belongs to Solomon (tạm dịch: Nó thuộc về Solomon) (2004).

On the Southern Slopes of Annapurna – Book of Lovers ( tạm dịch: Trên những dãy núi phía Nam xứ Annapurna – Cuốn sách của những người đang yêu ) (2006).

Gilead (2009).

Blue Tuesday – Selection from Franz Hodjak’s oeuvre ( tạm dịch: Thứ Ba ngày xanh – Tuyển tập từ những sáng tác của Franz Hodjak ) (2009).

Ibrahim – The taste of mint ( tạm dịch:  Ibrahim – Mùi hương của sự tươi mới ) (2011).

The Passion of Lao-Tse ( tạm dịch: Niềm đam mê của Lão Tử (2018).

 

 

 

 

 

Mai Văn Phấn életrajza

 

 

Mai Văn Phấn vietnámi költő 1955-ben született Ninh Bình-ben, a Vörös-folyó deltájában, Észak-Vietnámban. Jelenleg Hải Phòng városában él. Számos vietnámi és nemzetközi irodalmi díjat nyert, köztük a Vietnámi Írók Szövetségének díját 2010-ben, a svéd Cikada irodalmi díjat 2017-ben és a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia díját 2019-ben. 16 verses- és egy kritikai esszé-kötete jelent meg Vietnámban. Külföldön, beleértve az Amazon terjesztői hálózatot is, 18 kötete jelent meg. Mai Văn Phấn verseit eddig 30 nyelvre fordították.

 

 

 

 

 

Natural Beauty of Hungary

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI KHÁC
image advertisement
image advertisement

image advertisement
image advertisement
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị