image advertisement
image advertisement

 

Шунидани чизе дар шаб (шеър). Май Ван Пхан. Рус тилидан Аъзам Trần таржимаси

Май Ван Пхан

Рус тилидан Аъзам Trần таржимаси

Аъзам Trần  dịch  từ  tiếng  Anh  sang  tiếng  Tajik[1]

 

 

 

Шунидани чизе дар шаб

 

Ман бедор шудам

Сояи кӯҳ

Дар наздикии остонаи ман меафтад

 

 

 

 


__________________________

[1] Tiếng Tajik, hay còn gọi Tajiki là ngôn ngữ của người Tajik ở Trung Á. Đây là ngôn ngữ chính thức ở cộng hòa Ta-gi-ki-xtan (Tajikistan). Tiếng Tajik là một nhánh của tiếng Ba Tư. Ở Tajikistan, văn tự chính thức là chữ Kirin thay cho chữ Ba Tư truyền thống. Người Tajik và người Iran nói chuyện có thể hiểu nhau.

(Nguồn: Wikipedia)

 

 

 

Pamir highway

 

 

 

 

 

 

 

BÀI KHÁC
1 2 
image advertisement
image advertisement

image advertisement
image advertisement
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị