Prometeo Magazine 115-116 (Colombia) - Tạp chí Prometeo 115-116 (Cô-lôm-bi-a)

Prometeo Magazine 115-116 (Colombia)

Tạp chí Prometeo 115-116 (Cô-lôm-bi-a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những bài thơ của Mai Văn Phấn được dịch sang tiếng Tây Ban Nha đăng trong tạp chí: Quay theo mái mái nhà, Nhắm mắt, Linh hồn đã bay..., Biến tấu đêm mưa, Tắm đầu năm.

 

 

 

 

BÀI KHÁC
1 2 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị