НОВОГОДИШЊА ОПКЛАДА - Tắm đầu năm (песма - thơ). Маи Ван Фан – Mai Văn Phấn. Превео Милутин Ђуричковић - Milutin Đuričković dịch sang tiếng Serbia

Маи Ван Фан – Mai Văn Phấn

Превео Милутин Ђуричковић - Milutin Đuričković dịch sang tiếng Serbia

 

 

 

 

 

Dịch giả - TS. Milutin Đuričković

 

 
Tác phẩm của Milutin Đuričković


НОВОГОДИШЊА ОПКЛАДА

 

 

Постижем чистоћу након након сталног прочишћавања

Вратио сам се да се окупам са лампом

 

Померио сам своја рамена према светлу

Затим обе руке

Моја стопала, моју браду, моја колена

Чак и оба ока и мој суви кашаљ

 

Посипањем светла у сва скривена удубљења

Свако од њих ради као терминатор

Као фалсификовање нарави врућег гвожђа с водом

Као инкубатор за јаја

Као гранчица убачена у гепеку која вири

са бочне гране

 

Окупати се како би дочекало ново пролеће

Уроњавајући себе у светлост

Док тихо подсећам бабу и деду и родитеље

Да се тело уздиже ка лампи

 

Светло се посипа обилато док ја дозивам твоје име

Било је то лебдење и трудноћа

Покушао сам да позовем неког у удаљеном месту

Ипак је лампа постала светлија и светлија.

 

 

 

 

Translated by Nguyễn Tiến Văn

Edited by Susan Blanshard

 
New Year Bath

 

 

without attaining purity after continuous purifications

I returned to take a bath with the lamp

 

I moved my shoulders towards the light

then both hands

my feet, my chin, my knees

even both eyes and my dry coughing

 

pouring light into all hidden recesses

each of them working as a germinator of sprouts

as a forge to temper hot iron with water

as an incubator for eggs

as a grafted trunk sticking out lateral branches

 

taking a bath to welcome the new Spring

immersing oneself in light

while silently evoking grandparents and parents

the body rises towards the lamp

 

light pours profusely while I called your name

it was hovering in pregnancy

I tried to call somebody in the faraway region

the still lamp became all the more brighter

and brighter.

 

 

 

 

Tắm đầu năm

 

 

thanh tẩy mãi vẫn không thấy sạch

quay về tắm bằng ngọn đèn

 

thử đưa bờ vai về phía ánh sáng

rồi cả hai tay

bàn chân, cằm, đầu gối

cả đôi tròng mắt và tiếng ho khan

 

xối ánh sáng vào từng góc khuất

góc khuất như lò thúc mầm

như thép nóng đem tôi vào nước

như quả trứng trong ổ đang ấp

rễ thân cành đã chiết đâm ngang

 

tắm gội cho mùa xuân về

vừa lặn vào ánh sáng

vừa gọi thầm ông bà, cha mẹ

cơ thể bốc cao về phía ngọn đèn

 

vừa xối mạnh vừa gọi tên em

ánh sáng bồng bềnh bụng mang dạ chửa

thử gọi một ai xa lắc xa lơ

ngọn đèn lặng phắc càng tỏ

càng tỏ

 

M.V.P

 


 

Biography of  Milutin Đuričković:

 

Milutin Đuričković the Serbian writer, journalist and doctor of literary science. He was born on 1967 in Decanе (Serbia). He graduated at the Department for Serbian Philology in Pristina, where his master's degree He earned his doctorate at the Faculty of Philosophy in East Sarajevo. He works as a professor at the College of Professional Studies for Educators in Aleksinac. A collaborator of many newspapers and magazines. He has participated in 50 scientific conferences in the country and the world. Represented in 40 anthologies of poetry and stories for children and adults. His poems were composed and individually translated into 20 languages. He was a constant critic of daily newspapers: “Politika”, “Borba”, “Dnevnik”, “Unity, Victory”... He edited magazines “Lighthouse” and “Our creation”. Member of the Association of Writers of Serbia and the Association of Journalists of Serbia. He published 54 books for children and adults (poems, novel, story, critic, monography, antology…). Lives in Belgrade.

 


 


Tiểu sử Milutin Đuričković:

 

Milutin Đuričković là nhà văn, nhà báo, tiến sĩ nghiên cứu văn học người Serbia. Ông sinh năm 1967 tại Decanе (Serbia). Tốt nghiệp tại Khoa Ngôn ngữ học Serbia ở Pristina, nơi ông từng nhận bằng thạc sĩ. Milutin Đuričković giành học vị tiến sĩ tại Khoa Triết học ở Đông Sarajevo. Ông là giáo sư tại trường Đại học Nghiên cứu chuyên nghiệp cho giáo dục tại Aleksinac. Cộng tác viên của nhiều tờ báo và tạp chí. Ông đã tham gia 50 hội nghị khoa học trong nước và thế giới. Tác phẩm của ông được in trong 40 tuyển tập thơ và những câu chuyện cho trẻ em và người lớn. Thơ của ông được dịch ra 20 thứ tiếng. Ông là một nhà phê bình thường trực của các tờ báo hàng ngày, như “Politika”, “Borba”, “Dnevnik”, “Unity, Victory”... Ông là biên tập tạp chí “Lighthouse” và “Our creation”. Thành viên của Hội Nhà văn Serbia và Hiệp hội Nhà báo Serbia. Ông đã xuất bản 54 cuốn sách cho trẻ em và người lớn (thơ, tiểu thuyết, truyện, phê bình, chuyên khảo, tuyển tập văn học…). Hiện ông sống ở Belgrade.

 

 

 


   

Hoa văn truyền thống của Serbia

 

 

 

 

 


BÀI KHÁC
1 2 3 
image advertisement
image advertisement

image advertisement
image advertisement
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị