РАНО, ЈУТАРЊЕ СУНЦЕ - Vô tình trong nắng sớm (песма - thơ). Маи Ван Фан – Mai Văn Phấn. Превео Милутин Ђуричковић - Milutin Đuričković dịch sang tiếng Serbia

Маи Ван Фан – Mai Văn Phấn

Превео Милутин Ђуричковић - Milutin Đuričković dịch sang tiếng Serbia

 

 

 

 

 

Dịch giả - TS. Milutin Đuričković

 

 
Tác phẩm của Milutin Đuričković


РАНО, ЈУТАРЊЕ СУНЦЕ

 

 

Вода се скупљала у подножју планине.

Каменчић је лежао на великој стени,

без даха, у нетакнутој самоћи.

 

Синоћ је падала киша.

Седео сам пре и после јаке кише,

одједном, недостајала си ми,

стварно си ми недостајала.

 

Нисам смео да гледам са стране или да пустим

плаво небо да продре кроз моје потпетице.

 

Теска киша, заиста тешка,

опрала је овај мали, горски кристал.

Ова слика ме сама по себи чини одушевљеним.

 

Рано јутарње сунце је обавијало планине,

заклањало земљу и дрвеће.

 

 

 

 

Translated by Nguyễn Tiến Văn

Edited by Susan Blanshard

 

 

 

Early Morning Sun

 

 

Water collected at the mountain's feet

A pebble was lying on a high rock

Without blinking in pristine solitude

 

Last night it rained

Who had been sitting there before or after heavy rain

 

All of a sudden I missed you, truly missing

I dared not look elsewhere

Or let the blue sky penetrate my heels

 

A heavy rain, truly heavy

Had given a bath to the little pebble

This single image by itself

Made me wildly enraptured with life

 

It seemed the early morning sun was enveloping the mountaintop

And rendered transparent the earth, and the trees.

 

 

 

 

Vô tình trong nắng sớm

 

 

Nước đọng dưới chân núi

Một viên cuội nằm trên phiến đá cao

Không chớp mắt trong tinh khôi, yên tĩnh

 

Đêm qua ở đây có mưa

Ai đã ngồi kia trước hay sau mưa nặng hạt

 

Tự nhiên nhớ em, rất nhớ

Anh không dám nhìn đi nơi khác

Để trời xanh ngấm xuống gót chân

Từng mưa to, mưa rất to

Tắm táp cho viên cuội nhỏ

Chỉ riêng hình ảnh này

Đã làm anh yêu đời mê dại

 

Hình như nắng sớm đang phủ lên đỉnh núi

Làm trong suốt lòng đất, lòng cây.


TS. Milutin Đuričković hàng trên (giữa)


 

Biography of  Milutin Đuričković
:

 

Milutin Đuričković the Serbian writer, journalist and doctor of literary science. He was born on 1967 in Decanе (Serbia). He graduated at the Department for Serbian Philology in Pristina, where his master's degree He earned his doctorate at the Faculty of Philosophy in East Sarajevo. He works as a professor at the College of Professional Studies for Educators in Aleksinac. A collaborator of many newspapers and magazines. He has participated in 50 scientific conferences in the country and the world. Represented in 40 anthologies of poetry and stories for children and adults. His poems were composed and individually translated into 20 languages. He was a constant critic of daily newspapers: “Politika”, “Borba”, “Dnevnik”, “Unity, Victory”... He edited magazines “Lighthouse” and “Our creation”. Member of the Association of Writers of Serbia and the Association of Journalists of Serbia. He published 54 books for children and adults (poems, novel, story, critic, monography, antology…). Lives in Belgrade.

 


 


Tiểu sử Milutin Đuričković:

 

Milutin Đuričković là nhà văn, nhà báo, tiến sĩ nghiên cứu văn học người Serbia. Ông sinh năm 1967 tại Decanе (Serbia). Tốt nghiệp tại Khoa Ngôn ngữ học Serbia ở Pristina, nơi ông từng nhận bằng thạc sĩ. Milutin Đuričković giành học vị tiến sĩ tại Khoa Triết học ở Đông Sarajevo. Ông là giáo sư tại trường Đại học Nghiên cứu chuyên nghiệp cho giáo dục tại Aleksinac. Cộng tác viên của nhiều tờ báo và tạp chí. Ông đã tham gia 50 hội nghị khoa học trong nước và thế giới. Tác phẩm của ông được in trong 40 tuyển tập thơ và những câu chuyện cho trẻ em và người lớn. Thơ của ông được dịch ra 20 thứ tiếng. Ông là một nhà phê bình thường trực của các tờ báo hàng ngày, như “Politika”, “Borba”, “Dnevnik”, “Unity, Victory”... Ông là biên tập tạp chí “Lighthouse” và “Our creation”. Thành viên của Hội Nhà văn Serbia và Hiệp hội Nhà báo Serbia. Ông đã xuất bản 54 cuốn sách cho trẻ em và người lớn (thơ, tiểu thuyết, truyện, phê bình, chuyên khảo, tuyển tập văn học…). Hiện ông sống ở Belgrade.

 

 

 


   

Hoa văn truyền thống của Serbia

 

 

 

 

 

BÀI KHÁC
1 2 3 
image advertisement
image advertisement

image advertisement
image advertisement
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị