“A Meadow Flower” – The 35th poem of “hidden face flower” - "Đồng nội" – Bài thơ thứ 35 trong “hoa giấu mặt” - (explication - chú giải) - Ramesh Chandra Mukhopadhyaya

“A Meadow Flower” – The 35th poem of “hidden face flower”


 


Tiến sỹ Ramesh Chandra Mukhopadhyaya

 

 

 

 

By Ramesh Chandra Mukhopadhyaya

(From Calcutta, India)

  

There is no one who dares to gather
This time
A bleeding flower

(A Meadow Flower. Mai Văn Phấn. Translated from Vietnamese by Pornpen Hantrakool)

 

Explication:

Flower and its associate fragrance are a recurrent motif in the hidden face  flower. The poet observed fragrance disseminated by the moon in the still of the night and knew that a flower was destined to be born next morning. On one level the Moon is the flower of the sky. On another level it is the fragrance that comes before the flower as the flowers messenger. What could be the flower to be born? May be it is the metaphor of a messiah like Lord Buddha or Lord onfucius. The wind is the life force of every living being and wherever it blows from, it lifts up the sweet essence of lotus flower. That is, the source of the wind is not important. One need not learn wherefrom the life giving fountain is flowing. The point is that wherever it goes it lifts up the essence of lotus flower. We infer that according to the poet every living being is therefore a lotus flower, every living being is a potential Buddha or a Buddha unmanifest. And it was in search of a flower that the poet climbed the steep. On another level Vietnam could be likened to a flower. Lotus is its national flower. The heart of Vietnam is as tender as a flower. Her monarchs burst into ecstatic poetry and carved poems on the rocks at crucial hours of Vietnams national history. And when the poet says that rain squalls cannot destroy a flower does he mean thereby that no foreign aggression however mighty, can destroy Vietnam the land of poetry and the land that upholds peace. 


 What is a meadow? A meadow is an area of plenitude in both wildlife and vegetation. There are commonly hidden brooks or rivers in its neighbourhood to support the abundance of the wealth of  Nature. It is loud with voices from the streams winds birds and bees. It is a mellifluous landscape peaceful and pristine. It is the place of silent growth. To pass through it is easy. It speaks of balance and harmony. It is a convenient environment for spiritual growth. The meadow here might stand for the beautiful land of Vietnam. And to find a bleeding flower in a meadow is truly a spectacle that thrills our hearts with unspeakable grief. The poet Mai Van Phan is a deft painter with words that evokes in us compassion that beggars words. The bleeding flower in the meadow is a metaphor for love  that lies bleeding. It is compassion that lies bleeding It is the Christ symbol.


On another level the phrase bleeding flower might stand for bleeding heart flower. A bleeding heart flower might mean undying love. When the poet finds a flower of undying love lying in a meadow and there is no one to dare to lift it up the poet seems to throw a challenge before the knights at arms. We are at once transported to the days of medieval romance and we are reminded of Chaucers Romance of the Rose.

 

On a third level the bleeding heart flower might stand for the heart chakra and a man must undergo great penance to reach the heart chakra where he can hear the primordial logos Om. But there are few who dare to undergo penance to reach the heart chakra and lift up the over mind rhythm that is the elan vital of all great poetry.

 

 

 

 

Translated by Phạm Văn Bình

Bản dịch của Phạm Văn Bình


Nghệ thuật truyền thống vùng tây bắc Ấn Độ

 

 

 

 

"Đồng nội" – Bài thơ thứ 35 trong “hoa giấu mặt”

 

 

 

 

Ramesh Chandra Mukhopadhyaya

(Từ Calcutta, Ấn Độ)

 

 

 

 

Không ai dám ngắt
Lúc này
Bông hoa chảy máu

(Đồng nội - Mai Văn Phấn. Pornpen Hantrakool dịch sang Anh ngữ)

 

Chú giải:

Hoa và hương thơm của nó là một mô típ thường gặp trong “hoa giấu mặt”. Nhà thơ nhận thấy hương thơm được mặt trăng phát tán trong sự tĩnh lặng của trời đêm và biết rằng một bông hoa mang định mệnh sẽ được khai nở vào sáng ngày hôm sau. Ở tầng nghĩa này, mặt trăng là bông hoa của bầu trời. Ở một tầng nghĩa khác, nó là hương thơm xuất thế trước cả bông hoa như là tín sứ của bông hoa. Bông hoa có thể là cái gì để được sinh ra? Có thể nó là hình ảnh ẩn dụ của một vị cứu tinh giống như là Đức Phật hay Đức Khổng tử. Gió là nguồn sức mạnh bản mệnh của mọi sinh linh và dù thổi đến từ bất kì phương hướng nào, nó cũng dâng làn hương thơm ngọt ngào của bông hoa sen lên cao. Đó là vì nguồn gốc của gió không phải là điều trọng yếu. Người ta không cần biết nguồn nước ban phát cho cuộc sống đang chảy ra từ đâu. Vấn đề là dù bắt nguồn từ bất cứ nơi nào, ngọn gió vẫn dâng làn hương thơm của bông hoa sen lên cao. Chúng ta suy luận rằng, theo nhà thơ, mọi sinh linh là một bông hoa sen, mọi sinh linh là một vị Phật ẩn thân hay là một vị Phật không hiện thế. Và chính trong sự kiếm tìm một bông hoa, nhà thơ trèo lên dốc núi. Ở một tầng nghĩa khác, Việt Nam có thể được ví với một bông hoa. Hoa sen là quốc hoa của Việt Nam. Trái tim của Việt Nam mềm như một bông hoa. Các vị quốc chủ của Việt Nam làm thơ trong trạng thái xuất thần và khắc các bài thơ lên vách núi vào những giờ phút trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt. Khi nhà thơ nói rằng những trận mưa rào không thể hủy diệt được một bông hoa, phải chăng nhà thơ muốn ám chỉ rằng không có kẻ xâm lược nước ngoài nào, dù hùng mạnh đến đâu, có thể hủy diệt được Việt Nam, đất nước của thi ca và giương cao ước vọng hòa bình.


Đồng nội là nơi nào vậy? Nó là một nơi ngập tràn các loài thú, chim và cỏ cây hoang dã. Thường có những khu rừng hay những dòng sông nhỏ ẩn mình gần đó để làm tăng thêm sự giàu có của Thiên nhiên, Nó ồn ào với những âm thanh từ những dòng suối, ngọn gió, chim muông và những đàn ong. Đó là một quang cảnh ngọt ngào, thanh bình và tinh khôi. Nó là một nơi để mọi sinh linh thầm lặng lớn lên. Đi qua nó cũng thật dễ dàng. Nó mang hàm ý về sự cân bằng và hòa hợp. Nó là một môi trường thuận lợi cho sự trưởng thành của tâm hồn. Đồng nội ở đây có thể đại diện cho đất nước Việt Nam tươi đẹp. Và việc phát hiện ra một bông hoa đang chảy máu nơi đồng nội thực sự là một cảnh tượng rung động trái tim tất cả chúng ta với nỗi buồn đau không thể diễn tả thành lời. Nhà thơ Mai Văn Phấn là một họa sĩ tài hoa sử dụng ngôn từ để khơi dậy trong chúng ta lòng trắc ẩn phải cậy nhờ đến ngôn từ. Bông hoa đang chảy máu nơi đồng nội là hình ảnh ẩn dụ về tình yêu ẩn chứa trong dòng máu đang chảy ra. Chính lòng trắc ẩn nằm trong dòng máu đang chảy ra ấy. Đó là biểu tượng của Đấng Cứu Thế.


Ở một tầng nghĩa khác, cụm từ bông hoa chảy máu đại diện cho bông hoa trái tim chảy máu. Một bông hoa trái tim chảy máu có nghĩa là một tình yêu bất tử. Khi nhà thơ tìm thấy một bông hoa với tình yêu bất tử đang nằm nơi đồng nội và không có ai dám nâng nó dậy thì nhà thơ dường như ném ra lời thách đấu trước những hiệp sĩ đang cầm vũ khí. Chúng ta ngay lập tức được đưa về bầu không khí anh hùng hiệp sĩ thời trung cổ và được nhắc nhở về cuốn “Truyện tình Hoa Hồng” của Nhà thơ vĩ đại nước Anh là Chaucers.

 

Ở một tầng nghĩa thứ ba, bông hoa trái tim chảy máu có thể đại diện cho luân xa trái tim và một con người phải trải qua một sự hành xác lớn lao để đạt tới luân xa trái tim nơi mà anh ta có thể nghe thấy được biểu tượng nguyên thủy Om. Nhưng có ít người dám trải qua sự hành xác để đạt tới luân xa trái tim và cất cao giai điệu trầm hùng vốn là nguồn sinh lực cho sự phát triển của tất cả những nền thi ca lớn.

 

   Từ trái qua: Nhà thơ Pornpen Hantrakool, nhà thơ Mousumi Ghosh (Ấn độ), nhà thơ Trần Quang Quý, nhà thơ Lê Huy Mậu, tiến sỹ Ramesh Chandra Mukhopadhyaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI KHÁC
1 2 
image advertisement
image advertisement

image advertisement
image advertisement
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị