ชำเลืองมอง - Cái nhìn (thơ) - MVP. พ. ฮั่นตระกูล แปล. Pornpen Hantrakool

มายวันเฟิ้น - Mai Văn Phấn
ฮั่นตระกูล แปล - P. Hantrakool trans.
 
ศาสตราจารย์ กวีนักแปล พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล  
Nhà thơ, dịch giả, giáo sư Pornpen Hantrakool 

ชำเลืองมอง

 

น้ำบ่อน้อยข้างเชิงเขา
สะท้อนภาพ
ยอดเขา

 

 

 

 

 

A Glance

 

The small pond water beside the foothill
Reflects
The hill peak

 

 

 

 

 

Cái nhìn

 

Vũng nước nhỏ dưới chân núi
Soi
Tận đỉnh
 

BÀI KHÁC
1 2 
image advertisement
image advertisement

image advertisement
image advertisement
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị