ย่างเข้าสายัณห์, หลายคนเห็น, เสียงนกร้องข้างบน, ไปตกปลา - Nhập nhoạng, Nhiều người nhìn thấy, Chim kêu trên cao, Đi câu (thơ) - MVP. พ. ฮั่นตระกูล แปล. Pornpen Hantrakool

มายวันเฟิ้น - Mai Văn Phấn
ฮั่นตระกูล แปล - Pornpen Hantrakool trans.
Photo: intersections4life.com
From a painting by artist Sandy Baggs

 

 

 

 

ย่างเข้าสายัณห์

 

ย่ำเหยียบบนกองไฟ
ที่มอดดับแล้ว
โศกเศร้าเคล้าคลุกสุขสนานปนป่วน

 

 

 

 

 

Enter into a dusk

 

Trampling down on a pile of fire
That has been extinguished
Being blue and boon come up, mixed confusingly

 

 

 

 

 

Nhập nhoạng

 

Giẫm phải đống lửa
Đã tắt
Buồn vui lẫn lộn

 

 

 

 

 

Photo: pic2.me

 

 

 

 

หลายคนเห็

 

รถแทรกเตอร์
ที่กลางแจ้ง
บดทับต้นหน่ออ่อน

 

 

 

 

 

Many People Behold

 

A bulldozer
At outdoor
Overlays a sprout

 

 

 

 

 

Nhiều người nhìn thấy

 

Chiếc xe ủi
Giữa trời
Cán một mầm cây

 

 

Photo: www.gopixpic.com

 

 

 

 

เสียงนกร้องข้างบน

เสียงนกร้องแหบห้าวราวกับมีอันตราย
ถือเทียนไขเล่มเล็ก
ส่องสว่างความมืดมิดปิดคลุมเครือ

 

 

 

 

 

A Bird’s Cry Above

A raspy, gravelly bird’s sound seems like a danger
Holding a small candle
Illuminating the murkiness

 

 

 

 

Chim kêu trên cao

Tiếng khàn đục như mắc nạn
Cầm cây nến nhỏ
Soi vào đêm


 

Photo: wallpaperswa.com

 

ไปตกปลา

ทิ้งเบ็ดตกปลา
ไม่ลวงล่อ
ลงไปในงำเงาของจันทรา

 

 

 

 

 

To Go for Fishing

Dropping down a fishing hook
No decoy
Into the moon’s shadow

 

 

 

 

Đi câu

Buông lưỡi câu
Không mồi
Vào bóng trăng
(Nguồn: facebook của Giáo sư Pornpen Hantrakool)

 

 

 

BÀI KHÁC
1 2 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị