รีรอ, รวงข้าวสุกเต็มท้องทุ่ง, เงียบเถิด - Phân vân, Lúa chín khắp đồng, Hãy im lặng (thơ) - MVP. พ. ฮั่นตระกูล แปล. Pornpen Hantrakool

มายวันเฟิ้น - Mai Văn Phấn
ฮั่นตระกูล แปล - Pornpen Hantrakool trans.

 

 

Photo: artek92.deviantart.com

  

รี

ปลา
ในท่ามกลางกระแสน้ำทะเล
กลายผ่ายผอม

 

 

 

 

 

Hesitating

A fish
In the midst of a sea current
Turns slim


 

 

 

 

Phân vân

Con cá
Giữa những dòng hải lưu
Hao gàyPhoto: conbunhinrom.blogspot.com


 

 

 

 

รวงข้าวสุกเต็มท้องทุ่ง

 

เสียงร้องแหบห้าวสอดแทรกของนกกระยาง
เหลือเชื่อ
ส่วนหุ่นไล่กา ก็หูหนวก

 

 

 

 

 

Ripe Rice Fills the Field


An interruptedly harsh sound of a bittern
Beyond possibility
As a scarecrow, it is deaf


 

 

 

 

Lúa chín khắp đồng

 

Tiếng vạc khàn đứt quãng
Chẳng lẽ
Con bù nhìn lại điếc

  

 

Photo: archive.onearth.org
From Andrés Morya


เงียบเถิด

ตะเกียงน้ำมันเพิ่งจะดับ
แมลงเม่า
กำลังสละชีวิตเพื่อเรา

 

 

 

 

 

Let’s Keep Silent

An oil lamp has burnt out
Some mayflies
Are offering their lives for us


 

 

 

 

Hãy im lặng

Đĩa đèn dầu cháy sáng
Những con thiêu thân
Đang thế mạng thay ta(Nguồn: facebook của Giáo sư Pornpen Hantrakool)

 

 

 

 

BÀI KHÁC
1 2 
image advertisement
image advertisement

image advertisement
image advertisement
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị