image advertisement
image advertisement

 

สองฤดูกาล, ผลไม้สุก - Hai mùa, Trái chín (thơ) - MVP. พ. ฮั่นตระกูล แปล. Pornpen Hantrakoolr

มายวันเฟิ้น - Mai Văn Phấn
ฮั่นตระกูล แปล - Pornpen Hantrakool trans.


   Photo: fineartamerica.com. From photograph by Bombaert Patrickสองฤดูกาล

 

ฉันยืนอยู่ท่ามกลาง
เสียงหริ่งหริ่งเรไร
กับดอกไม้เบญจมาศ

  

 

 

 

 

Two Seasons

 

I stand amongst
A cicada sound and
A Chrysanthemum flower

 

 

 

 

 

Hai mùa

 

Tôi đứng giữa
Tiếng ve
Bông cúc

 

 

 

 Photo: divivu.com. From a painting work of Đào Hải Phong  
 

ผลไม้สุก

 

ใครเผา
ในลำต้นไม้
โดยเปลวไฟจากที่อื่น

 

 

 

 

 

Ripe Fruit

 

Who bakes
In the trunk of a tree
By other flame

 

 

 

 

 

Trái chín

 

Ai nung
Trong thân cây
Ngọn lửa khác

 

 

 

(Nguồn: facebook của Giáo sư Pornpen Hantrakool)


 


BÀI KHÁC
1 2 
image advertisement
image advertisement

image advertisement
image advertisement
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị