AÇILIŞ YERI (şeirlər). May Van Fan. İngiliscədən tərcümə etdi: Əlyar Ələskər

May Van Fan

İngiliscədən tərcümə etdi: Əlyar Ələskər

 

 

  

Poet and translator Eliyar Eleskerov

 

 

 

AÇILIŞ  YERI

 

Yerin efemer qurşaqlarının fəryadları arasında,

Qıvrılır çay yatağı tutqun işıq əkslərində,

Buraxmır ağzından günü alaqaranlıq,

Qalxır ağacların başına kimi,

Alov şiddətli qıcolmalarla,

Qarsıyaraq tumurcuqları.

 

Sayrışır quşların dəstəsi səmada,

Hökmranlıq edə bilərdi, fikirlər də,

Beləcə yer üzündə.

 

Rüzgarın maili təpə ilə üz-üzə

Görüşdüyü yerdə,

Mağaranın dərinliklərində miflərin,

Səhər şehindən əvvəl,

Acıldığı yerdə.

 

Səmavi məna qazanır su hövzələri,

Hətta gölməçələr də,

Şəklini dəyişir çaylar,

Zaman axarında.

 

Qucaq açır dalğalar,

Uşaq əyləncə oyunlarına,

Sən dalğalardakı əksi sınan

Qünəşə baş vuranda,

Çilik-çilik olur suların səthindəki

Günəşin əksi.

 

Axın ilə gedir...

 

Sagır səssizlik keçib gedir,

Lampanın fitili qısaldı,

Kerosin tüstüsü son sözləri pıçıldayır,

Qeyri- müəyyən eşidirəm,

Qaynamasını quru otların.

 

Yellənərək açılır...

 

18 10 2023

 

 

 

THE OPENING GROUND

 

Gushing

between the screams of ephemeral belts of land

the riverbed writhes in waning light

dusk holds day tight in its mouth

fire convulses

fiercely ascending the tree tops

scorching the buds

 

A flight of birds spreads across the sky

so thoughts can reign on earth

where the wind’s face meets a bowed hill top

a deep cavern exhales myths to morning dew

ponds and puddles find a heavenly direction

the river gives birth while flowing

 

An open embrace of waves

playing in childish ebullience

the water surface turns to ruins

You set up an already broken sun

 

Drifting...

 

An unknown silence is drifting by

the lamp wick shortens

as kerosene soot says its last words

I vaguely hear the boiling batch of herb saying its apology

 

Erupting...

A flower opens vast expanses of land.

 

(Translated by Nhat Lang-le. Edited by Susan Blanshard)

 

 

 


Beuty of Azerbaijan

 

 

 

 


 

BÀI KHÁC
1 2 
image advertisement
image advertisement

image advertisement
image advertisement
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị